O nás


STOP STAV !!! Z důvodu naplněné kapacity našeho útulku a v zájmu zdraví již zde umístěných kočiček nemůžeme žádné přijímat. Nalezené kočičky hlaste obecním a městským úřadům, pod které místo nálezu spadá – obce jsou ze zákona povinné se o nalezené zvíře postarat. Děkujeme za pochopení.


Zapsaný spolek na ochranu zvířat „MŇAU SOS“ se sídlem v soukromém rodinném domě v Chocni působí nejen v našem městě, ale i v širším okolí a pečuje o opuštěná zvířata, především o kočky. Jde o zvířata bez domova, nejčastěji nalezená a odchycená na ulicích, nebo jen tak v igelitové tašce zavěšená na kliku branky naší zahrady, o zvířata nemocná, zraněná či týraná.
Snažíme se také o osvětu – chceme dostat do povědomí lidí neoddiskutovatelný fakt, že zvířata – kočky – jsou živé bytosti a s jako takovými s nimi my lidé, chceme-li být skutečně lidmi, musíme jednat. Především je naším cílem, aby každý věděl, jak nutná v našem světě je kastrace koček. Tuto problematiku považujeme za natolik závažnou, že jsme se jí rozhodli věnovat celé další číslo čtvrtletníku.
Pro všechna tato opuštěná, vyhozená a ztracená zvířata je u nás zajištěna veterinární péče – očkování, odčervení a případná léčba, pro kočky navíc ještě kastrace. Takto veterinárně ošetřená a zcela vyléčená zvířata nabízíme k adopci novým majitelům.
K adopci nabízíme dospělé kočky, kocourky i koťátka. Největší pomocí pro opuštěné kočky je poskytnutí nového domova. Každé zvíře je nejspokojenější, má-li svého vlastního člověka a není tak docela pravdou, že kočky jsou vázané pouze na místo, nikoliv na lidi. I kočky dovedou milovat své páníčky a prokazovat jim svou lásku. Dělají to sice trochu jiným, ne tak „závisláckým“, způsobem, jako třeba psi, ale dělají to.
Kočka je svobodná bytost, není na svém člověku tak závislá, obejde se bez jeho péče i několik dní, dovede se sama postarat o svoji hygienu i potravu, pokud jí k tomu vytvoříme vhodné podmínky, ale o to větší radost projevuje, když se její lidé zase vrátí domů.
Pokud nemáte podmínky pro chov kočky nebo se domníváte, že byste to nezvládli, můžete nám pomoci i jinak: adoptujte si některou z našich kočiček „na dálku“ – virtuálně, můžete přispívat na její spokojený pobyt pravidelným příspěvkem na účet. Tak získáte nejen dobrý pocit, že díky Vašim penězům se má nějaké zvířátko dobře, ale i roční potvrzení o sponzorském daru, který je odpočitatelnou položkou z daní. Své zvířátko pochopitelně můžete také dle svého přání u nás navštěvovat.
Pokud jde o materiální dary, nejvíce potřebujeme krmení (granule, kapsičky a konzervy), stelivo a finanční prostředky na kastrace, vakcinaci a léčbu našich koček. Léčba zvířat, která k nám mnohdy přicházejí na pokraji svých sil, je často velmi finančně náročná a tak jsme vděčni za jakoukoliv částku, kterou nám můžete přispět.
Staňte se proto našimi sponzory – tyto finanční prostředky je stejně jako u virtuální adopce možno poskytnout osobně, poštovní složenkou nebo zasláním na účet číslo: 107-7086700287/0100.
Na každý dar vystavíme darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru, což je, jak jsme již výše uvedli, odpočitatelnou částkou ze základu daně.
Rádi mezi sebou také přivítáme nové členy, kteří jménem sdružení pak mohou pomáhat opuštěným zvířatům svou prací, schopnostmi, nápady a pochopitelně i kontakty.
Děkujeme všem, kteří podpoří činnost sdružení materiálními, finančními či jinými dary nebo se přidají k naší snaze pomoci opuštěným kočkám jako noví členové z. s.
Všem Vám jako předsedkyně z. s. MŃAU SOS přeji za sebe, všechny naše členy i naše zvířátka klidné a krásné dny.

Jarmila Tauberová