Nakrm nás – poděkování

NAKRM NÁS
Všem dárcům, kteří přispěli do košíku zakoupením kapsiček, konzerviček a steliva, děkujeme. Kočičky si pochutnávají.